Klientom poskytujeme komplexné poisťovacie služby a poradenstvo od výberu poistenia, cez správu zmlúv až po aktívnu asistenciu pri riešení poistných udalostí, čím optimalizujeme poistné plnenia. Sme špecialisti najmä v oblasti poistenia vozidiel, privátneho a podnikateľského majetku, poistenia priemyslu, zodpovednosti a technických rizík. Klientom pomáhame eliminovať riziká poistnými riešeniami šitými na mieru. Optimalizujeme celkové poistné náklady v prospech našich klientov.

Kontakt

Zodpovednosť